Nghiệm thu bàn giao công trình lắp đặt hệ thống DHKK và lọc, cấp khí tươi cho Mr Vũ -An Dương Vương -Q5

Nghiệm thu bàn giao công trình lắp đặt hệ thống DHKK và lọc, cấp khí tươi cho Mr Vũ -An Dương Vương -Q5

Quá trình triển khai lắp đặt hệ thống dhkk và hệ thống lọc không khí

Hoàn thiện test máy và đưa vào sử dụng

 

 

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader