Nghiệm thu bàn giao hệ thống DHKK cho tòa nhà văn phòng Ga Metro thành phố Thủ Đức

Nghiệm thu bàn giao hệ thống DHKK cho tòa nhà văn phòng Ga Metro thành phố Thủ Đức

Tòa nhà văn phòng gòm 5 tầng và mỗi tầng được bố trí 4 bộ máy điều hòa âm trần

Mặt bằng lắp đặt tầng 1

 

Mặt bằng bố trí lắp đặt tầng 2

Mặt bằng bố trí lăp đặt tầng 3

Mặt bằng bố trí lắp đặt tầng 4

 

Mặt bằng bố trí lắt đặt tầng 5

Tham khảo tại công ty điện máy ELC

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader