Thiết kế hệ thống ĐHKK (âm trần) & hệ thống cấp khi tươi – Mr Đạt (Biên Hòa, Đồng Nai)

Thiết kế hệ thống ĐHKK (âm trần) & hệ thống Lọc, cấp khí tươi, thu hồi nhiệt – Mr Đạt (Biên Hòa, Đồng Nai)

 

 

Mặt bằng tầng trệt, tầng 1


Mặt bằng tầng 2 , tầng 3

Mặt bằng tầng 4 và mái

 

 

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader