Thiết kế hệ thống ĐHKK (giấu trần nối ống gió) & hệ thống lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt hai chiều [Villa Mr Vũ – An Dương Vương- Q.5]

Thiết kế hệ thống ĐHKK (giấu trần nối ống gió) & hệ thống lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt hai chiều [Villa Mr Vũ – An Dương Vương, Q.5]

Mặt bằng tầng lửng

Mặt bằng tầng 1

 

Mặt bằng tầng 2

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 078978898

Bài viết liên quan
preloader