Thiết kế hệ thống ĐHKK-LKK Mrs Phượng – Quận 3

Thiết kế hệ thống ĐHKK-LKK Mrs Phượng – Quận 3

Bố trí hệ thống ĐHKk và LKK tầng 2.

 

Bố trí hệ thống ĐHKK và LKK tầng 3

Bố trí hệ thống ĐHKK và LKK tầng 4

Bố trí hệ thống ĐHKK và LKK tầng 5

Bố trí hệ thống ĐHKK và LKK tầng thượng

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

 

Bài viết liên quan
preloader