Thiết kế hệ thống ĐHKK – VRV [Giấu trần nối ống gió] & hệ thống lọc cấp khí tươi hồi nhiệt – Quán Karaoke cao cấp, Quận 5, TP.HCM

Thiết kế hệ thống dhkk và hệ thống lọc không khí cho quán karaole cao cấp , quận 5

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng thiết kế bố trí tầng 2

 

Mặt bằng thiết kế bố trí tầng 3

 

Mặt bằng thiết kế bố trí tầng 4

Mặt bằng thiết kế bố trí tầng 5

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader