Thiết kế hệ thống ĐHKK (âm trần 1 hướng thổi) & hệ thống lọc cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều – Phòng khám kết hợp nhà ở (Vinhomes – Q9)

Thiết kế hệ thống ĐHKK (âm trần 1 hướng thổi) & hệ thống Lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều – Phòng khám kết hợp nhà ở (Vinhomes – Q9)

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3

 

Mặt bằng tầng 4

Mặt bằng tầng 5

 

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader