Thiết kế hệ thống ĐHKK [Giấu trần nối ống gió] & hệ thống lọc cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều – Căn hộ Mrs Phượng- Quận 3 – TP.HCM

Thiết kế hệ thống ĐHKK [Giấu trần nối ống gió] & hệ thống lọc cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều – Căn hộ Mrs Phượng, Quận 3 – TP.HCM

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3

 

Mặt bằng tầng 4

Mặt bằng tầng 5

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader