Thiết kế hệ thống ĐHKK (Giấu trần nối ống gió) & hệ thống lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều – Villa Mr Thái-Bình Dương

Thiết kế hệ thống ĐHKK (Giấu trần nối ống gió) & hệ thống lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều – Villa Mr Thái, Bình Dương

Mặt bằng tầng trệt: 

Mặt bằng tầng 1

Mặt cắt ngang và dọc trục thiết kế trong căng nhà

 

 

 

 

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader