Thiết kế hệ thống ĐHKK [Giấu trần nối ống gió] & hệ thống Lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt [Mrs Thuận, Gò Vấp]

Thiết kế hệ thống ĐHKK [Giấu trần nối ống gió] & hệ thống Lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt [Mrs Thuận, Gò Vấp

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng 1 và tầng 2

 

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

 

Bài viết liên quan
preloader