Tư vấn thiết kế hệ thống ĐHKK (giấu trần nối ống gió) & hệ thống lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều cho Villa – Phan Thiết

Mô tả:

Tư vấn thiết kế hệ thống ĐHKK (giấu trần nối ống gió) & hệ thống lọc, cấp khí tươi hồi nhiệt 2 chiều cho Villa – Phan Thiết

 

Tham khảo tại công ty điện máy ELC!

Hotline 0789978898

Bài viết liên quan
preloader